Wild

Jagen
De vrije jacht is in Nederlands verboden. Slechts met een speciale vergunnen mag gejaagd worden. Sinds 1 april 2002 is de Flora- en Faunawet van kracht waarin alles met betrekking tot de jacht wordt geregeld. Er is in deze wet ook per wildsoort vastgesteld wanneer erop gejaagd mag worden. 

 

Jachtseizoen:
Haas 15 oktober 31 december
Wilde eend 15 augustus 31 januari
Fazant (haan) 15 oktober 31 december
Fazant (hen) 15 oktober 31 december
Wild konijn  15 augustus 31 januari
Houtduif  
Hert 1 september 28 februari
Ree (geit) 1 januari 15 maart (op afschot)
Ree (bok) Vanaf 15 mei op afschot
Wildzwijn Op afschot
* Ree krijgen wij uit binnen- en buitenland, hierdoor hebben wij ook buiten de seizoenen meestal ree op voorraad.

Wilt u meer weten over het Jachtbedrijf? Klik hier.

Genieten van wild!
Wildhandel Treuren bestaat al meer dan 100 jaar. We mogen dus pretenderen dat we verstand hebben van een goed product. Door de jaren heen zijn we al voor verschillende generaties hét adres voor lekker en gezond wild gebleken. En een exclusief product koopt u toch zeker het liefst bij de expert!

Heeft u nog niet zo vaak met wild gekookt en voelt u zich niet zeker over de manier van bereiden? Wij vinden het leuk om met u mee te denken en u te adviseren. Dat doen we graag!

We kunnen u een uitgebreid assortiment aanbieden. De volgende producten kunt u zeker bij ons in de toonbank verwachten:


Haas

De haas komt in heel Nederland voor, veelal in bewoond agrarisch gebied. De soort is herkenbaar aan de lange oren, stevige achterpoten en de amberkleurige ogen. Zowel het mannetje (de rammelaar) als de vrouwelijke haas (de moer) mogen 15 oktober tot en met 31 december van zonsopgang tot zonsondergang worden bejaagd.
Voor ons assortiment van haas, klik hier.


Wilde eend

De wilde eend is slechts een van de vele eendensoorten die in Nederland voorkomen. De mannelijke wilde eend, de woerd, kenmerkt zich door de glanzende groene kop en het grijze en bruine lijf. Het wijfje, het eendje genaamd, is voornamelijk bruinkleurig. De vogel is te vinden in grote delen van Europa. In Nederland zijn het gehele jaar eenden te vinden maar vooral in de winter stijgt hun aantal: tussen de half en één miljoen overwinteren hier. Wilde eenden zijn voornamelijk te vinden in waterrijke gebieden. Behalve de zwemeenden kent Nederland ook verschillende soorten duikeenden, zee-eenden, zaagbekken en bergeenden. Net als ganzen en alle andere in Nederland voorkomende watervogels mogen deze niet worden bejaagd.  Voor ons assortiment van eend klik hier.

Fazant
De fazant is een veelvoorkomende hoendersoort in Nederland en is vooral te vinden in een vochtige omgeving waar tevens de nodige dekking te vinden is. Het diersoort leeft in groepen en is voornamelijk overdag actief. De jacht op fazanten kent twee openingstijden. Op de haan mag tussen 15 oktober tot en met 31 januari worden gejaagd; de jacht op de hen sluit een maand eerder, op 31 december. Voor beide geslachten geldt dat alleen tussen zonsopgang en zonsondergang mag worden gejaagd. Voor ons assortiment van fazant klik hier.

Konijn
Het konijn is één van de vijf bejaagde wildsoorten. Dit wil zeggen dat er tijdens het jachtseizoen op gejaagd mag worden. Het jachtseizoen voor konijnen loopt van 15 augustus tot en met 31 januari. Daarnaast kunnen konijnen lokaal veel schade aanrichten. In heel Nederland mag de schade gedurende het gehele jaar met het geweer bestreden worden. Voor ons assortiment aan konijn. We verkopen naast wild konijn ook tam konijn. Voor ons assortiment aan konijn klik hier.

Houtduif
De houtduif, (bosduif, ringduif, koolduif, of in jagerstaal: "blauwe") is de grootste van de in Nederland voorkomende duivensoorten. Het verspreidings- en broedgebied beslaat Europa, West- en Midden- Azië, Noord Afrika, het Middellandse Zeegebied tot in India. In winter en voorjaar komen grote groepen blauwen van de Scandinavische landen naar Nederland. De houtduif is een handige, onvermoeibare vlieger, met een licht dwarrelende vlucht.
Voor ons assortiment aan wilde duif klik hier.

Hert
Het edelhert wordt tot het zogenoemde roodwild gerekend en is voornamelijk te vinden op de Veluwe. Afschotvergunningen hangen samen met de voorjaarsstand van de soort. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij gaat uit van een maximale stand van ongeveer 800 stuks. De afschotperiodes voor edelherten zijn doorgaans tussen 1 september tot en met 28 februari voor geweidragers en tot 15 maart voor de vrouwelijke edelherten (hindes) en kalveren.
Voor ons assortiment aan hert klik hier.

Ree
De reeënstand is in Nederland tamelijk gezond. Er zijn drie redenen om een afschotvergunning te verlenen: een te hoge reestand veroorzaakt ziekten onder de soort, de toegebrachte landbouwschade en het streven naar een gelijke verhouding mannelijke en vrouwelijke reeën. Voor ons assortiment aan ree klik hier

Wildzwijn
Het wild zwijn, te vinden in de Veluwe en de grensstreek, kent een gezonde stand. Ook bij deze soort is er een gewenste voorjaarsstand: maximaal 600 stuks. Om een wild zwijn te mogen bejagen is een zwartwildbrevet nodig, een bewijs van schietvaardigheid.
Voor ons assortiment aan wildzwijn klik hier.

Exotische specialiteiten
Ook voor exotische specialiteiten bent u bij ons aan het goede adres: o.a. struisvogel, springbok, kangoeroe, krokodil en bizon. Als gevolg van vogelgriep in Zuid Afrika zijn struisvogel en springbok momenteel niet verkrijgbaar.  

 

Zoekt u een product dat  hier niet vermeld staat? Neem dan gerust contact met ons op. Niet alles wat wij kunnen leveren staat in deze lijst.